Ylöjärveläinen tyttöpartiointi loistaa!

Ylöjärvellä toteutetaan vahvaa ja vaikuttavaa seitsemän tähden tyttöpartiointia – sen kävi Hämeen Partiopiirin Loisto-tiimikin lokakuussa todentamassa. Noin 170-jäseninen muutaman miehen vahvistama tähtityttöjengi sai tunnustuksensa virallisesti partiopiirin syyskokouksessa 16. marraskuussa.

Partiolippukunta Ylöjärven Otava ry:lle myönnetään uudelleen Hämeen Partiopiirin laatusertifikaatti Loisto. Loisto on lippukunnille tarkoitettu laatutyökalu, joka kannustaa ja tukee lippukuntia kehittämään toimintaansa monipuolisesti entistä laadukkaammaksi. Loiston avulla arvioidaan koko lippukunnan ja sen toimintaryhmien toiminnan laatua lippukunnan, toimintaryhmien ja yksittäisen partiolaisen näkökulmista. Loiston arviointikriteerit on jaoteltu neljään osaan: yhteisöllisyys ja yksilöllisyys, partio-ohjelman toteuttaminen, laadukas johtaminen sekä lippukunnan viestintä ja organisointi. Tunnustus laadukkaasta partiotoiminnasta myönnettiin Otavalle alun perin marraskuussa 2015 ja nyt uusittu Loisto on voimassa vuoteen 2022 asti.

Loisto-arviointi toteutettiin ennakkomateriaalien, kyselyn ja lippukuntavierailun avulla nelihenkisen Loisto-tiimin toimesta. Arviointiprosessi oli hyvin kattava ja sen pohjalta lippukunta sai perusteellisen arviointiraportin sen vahvuuksista ja kehittämisenkohteista. Loisto-työkalun avulla lippukuntia tarkastellaan partion kasvatustavoitteiden ja arvopohjan, partio-ohjelman ja partiomenetelmän pohjalta. Lisäksi arvioidaan toiminnan riittävää tasalaatuisuutta.

Arviointiraportissa mainitaan vahvuuksina mm. ”Ylöjärven Otava on erittäin aktiivinen ja elinvoimainen tyttölippukunta. Toiminta on perinteikästä ja partiomaista, ja toiminnassa taustalla näkyy vahva partion arvopohja.” ja ”kaikki lippukunnan ryhmät toteuttavat partio-ohjelmaa suunnitelmallisesti ja partiomenetelmän mukaisesti”. Kehittämisenkohteita löytyi esimerkiksi ikäkausien välisten siirtymien vahvistamisessa ja toimintasuunnitelman konkretisoimisessa.

Lippukunnan toiminnan kehittämisen kannalta arviointiprosessi oli hyödyllinen ja sen antia tullaan Otavassa hyödyntämään tulevina vuosina monella tapaa. Partiolippukunta Ylöjärven Otava ry on ylpeä tunnustuksesta ja lähettää kiitokset toiminnan mahdollistavien tahojen ja johtajien suuntaan. Otava säkenöi tulevat vuodet aiempaa loistavampana ja jatkaa rinta rottingilla tunnustetun laadukasta partiotoimintaa paikallisten lasten ja nuorten parissa.